Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učebnice - ANDĚLÉ

22. 1. 2007

ANDĚLÉ

Andělé jsou stvořeni z čisté energie, jsou duchovními bytostmi bez reálné podoby.Pro samotnou skutečnost, že sídlí v duchovním světě, je nelze situovat do žádného možného či představitelného místa. Někdo nazývá anděly jemnohmotnými bytostmi. Někdo anděly vidí, někdo je jen cítí a jiní o nich neví nic. Nejznámější anděl je andělíček strážníček. Určitě znáte básničku: Andělíčku můj strážníčku, opatruj mou dušičku, opatruj ji ve dne v noci od zloby a od zlé moci, tělo duši opatruj, andělíčku strážce můj. Opravdu, každý má svého anděla strážného, někdo dokonce víc. Někteří jsou malincí, někteří jsou velcí. Je teorie, že jsou velcí podle toho jak moc s nimi mluvíte. Teď si asi říkáte, to já mám mikroskopického anděla, ale nebojte nezáleží na velikostiJ Vaši strážní andělé mohou být vaši zemřelí příbuzní (i ti, co třeba vůbec neznáte), vaši zemřelí mazlíčci či samotní andělé. Chrání nás po celý život a vedou naše „kroky životem“, někdo je vnímá někdo ne. Je to velmi individuální.

 

Pozemští andělé:

Tito lidé jsou proměnění andělé. Většinou mají světlé vlasy, velmi snadno přibírají na váze, skoro nikdy vám neřeknou ne, „přitahují“ feťáky, narkomany a podobné lidi.

 

ARCHANDĚLÉ

Archandělé jsou „nadřazeni“ andělům. Nechrání jen jednoho člověka, ale celé lidstvo. V jednom okamžiku mohou být i na více místech, takže se nebojte nějakého přivolat a požádat ho o jakoukoliv „blbost“J

 

Archandělé Uriel,Michael,Rafael,Jophiel

ochraňuje před negativními vlivy, přivolává pocit míru,klidu a bezpečí

 

Archanděl Zadkiel

pomáhá učit se mít rád a být sám sebou,uskutečnit velké přeměny a transformace v životě, ochraňuje před negativními vlivy,pomáhá řešit karmu,zbavuje stínů minulosti a připravuje na nový začátek

 

Archanděl Jophiel 2

pomáhá vstoupit do našeho niterného vědění a moudrosti,učí moudrosti a trpělivosti,dodává odvahu, podporuje hledající a posiluje v duchovním procesu zrání,pomáhá objevovat, nalézat, obnovovat,chrání před nemocemi a depresemi

 

Archanděl Natanael

duchovní dárky, kontakt s anděly a mistry, vize, uskutečnění Boží vůle, víra, zázraky, spontánní vyléčení, pravda, kosmické osvícení, služba, odevzdání se, odložit duchovní strach, odevzdat se duchovnímu vedení

 Energie archanděla Natanaela
   Archanděl Natanael reprezentuje v této karetní sadě a v hierarchii archandělů nejvyšší vývojový stupeň. Stojí přímo před trůnem Božím a patří k těm archandělům, kteří vidí Boha tváří v tvář. Proto může Natanael zprostředkovat nebeské vize, jež jsou přijímány těmi, kteří k tomu byli na základě svého vnitřního Světla vybráni. Je mnoho lidí, kteří i přes svou víru respektují více projevy a život ve světě materiálních forem a cítí se bezpečněji, když jsou existence jemněhmotných bytostí a duchovní zákony vykázány do nebeských sfér. Je v nich hluboký strach, že přijdou v té formě bytí, kterou označujeme jako realitu, do styku se skutečnou duchovností. Bojí se smrti svého ega a znovu zrození sebe jako duchovní bytosti, jako Mistra Světla. Těm, kdož se drží této reality, se zdá nepředstavitelné, že by dále existovali v jiné formě, než v té, kterou v časovém bodě své smrti stejně odložíme. Často je přítomen velký zájem o nadsmyslové. Jakmile se stává nadsmyslové a duchovno pravdou, reagují někteří lidé odmítavě. Tato velmi rozšířená forma duchovnosti slouží nanejvýš k zabití času. Nemá vůbec co dělat s obrácením se k Bohu a se skutečným duchovním porozuměním.
   Archanděl Natanael, tento skutečně velký archanděl Světla, se s námi setká teprve v tom bodě našeho vývoje, kde se duchovní pravda stává i naší pravdou, kde pro nás nebe a Země nejsou vzájemně odděleny a jsme připraveni zažít Otce-Matku-Boha v sobě.  Archanděl Natanael nás vyzývá, abychom se odevzdali duchovním Mistrům a archandělům. On sám je ve svém energetickém vyzařování tak rozsáhlý, že v sobě sjednocuje energie tří různých mistrů. Jsou to Maha Chohan, Kuthumi a Džwal Kul. Zasvěcení archandělem Natanaelem obsahuje rozpuštění strachu, který si ego vytvořilo ke své ochraně, porozumění duchovním zákonům a probuzení mistrovského já sjednocením se s Boží vůlí, Boží pravdou v nás. Archanděl Natanael představuje všemocnost Boží. Tato všemocnost existuje také na pozemské úrovni v nás samých, když se spojíme s Boží silou. Musíme si jen uvědomit její existenci a přítomnost, a být připraveni jí sloužit.I krátká chvíle dokonalého probuzení stačí k poznání iluze utrpení a pozemských dějů. V takovém momentě dochází ke spontánním vyléčením a zázrakům. Zázraky jsou výrazem zvláštních okamžiků, ve kterých jsme rozpustili naši duchovní blokádu, oddělující od sebe nebe a Zemi. Představami o oddělení nebe a Země vytváříme reálnou iluzi. Archanděl a mistr jsou nám mnohem bližší, než si myslíme a podávají nám své láskyplné ruce.

 

Archanděl Anael

Energie archanděla Anaela

   Archanděl Anael má silný vztah k elementu ohně. Jeho příkazům, jeho vládě podléhá pozemský a kosmický oheň. Energie archanděla Anaela může otřást pevně zavedenými strukturami a starými představami o hodnotách až k základům a spálit všestravujícím ohněm odpad minulosti.Na Zemi došlo k mnoha a mnoha válkám, které zviditelňují ničivou sílu člověka a jeho nesprávně chápané přání získat moc. Mnoho lidí sebou stále vleče zlost, strach, agresi a zoufalství z děsů války a z potenciálu násilí, který se na Zemi vrství. To platí nejen pro ty, kteří skutečně válku zažili.Proudy potenciálního strachu a agrese se vinou rodinami od generace ke generaci, jelikož jsme všichni napojeni na kolektivní vědomí Země. Každý z nás sebou nosí v paměti svého podvědomí dědictví nějakého děje, čímž se dají také částečně vysvětlit fóbie a strachy.Archanděl Anael by chtěl rozpustit kolektivní šoky a traumata, jež se nashromáždilyv našem vědomí, aby nás propustil z koloběhu agrese, strachu a násilí. Rozpouští karmu v kořenové čakře, ve druhé čakře a také ve sluneční pleteni.Strach se přemění na základní energii jednání a život obrátí do nového směru. To, co se muselo stát, se stalo.V novém věku už nebude nutné vést války, protože duchovní cesty očisty činí válečné dění přebytečným. Životní energie potom může být směřována konstruktivními směry a ve spojení s moudrostí vytvářet formy, vylepšující život.Archanděl Anael směruje lidské vědomí na jeho pudy a vášně a objasňuje, co s námi může dělat naše životní energie, když se nám nepodaří nasměrovat konstruktivním směrem. Jakmile jsme si dokázali, že máme vůli překonat naši nižší přirozenost, transformovat staré vzory víry a převést naše vědomí na vyšší úroveň, setkáváme se na této cestě s archandělem Anaelem jako iniciátorem, který provede velký křest ohněm. Potom dojde v naší Duši k boji, v němž představují naše vlastní pocity nepřátelství, blokády, intolerance a odporující si aspekty osobnosti soupeře, jenž neustoupí.

   Kosmickým ohněm archanděla Anaela se přemění nižší lidská přirozenost. Kde byly dříve zlost a podrážděnost, nastupuje na místo uvězněné osobnosti duševní rovnováha, upřímnost a přijetí. Jiným výrazem pro kosmický oheň Anaela je energie Kundalini, která se jeho vlivem probudí a vystoupá podle páteře vzhůru.

 

Archanděl Muriel

odpuštění, rozhodování bez obav, milost, moudrost srdce, pokora, překonat mentální omezení bránící v pocitu štěstí, ochrana, duchovní léčivá síla, lehkost, vnitřní klid, zcela rozkvetlé srdce, vibrovat s Boží energií, dávat a přijímat bezpodmínečnou lásku, poselství snů, srdce přírody  

Energie archanděla Muriela
   Tento archanděl, vyzařující lásku a radost, nás zavádí na nivy našeho srdce. Jeho vibrace nás objímají jako samet a hedvábí. Utrpení už je daleko za námi. Poznatky, které jsme si z něj vzali, nejsou zapomenuty, ale naše srdce dýchá Světlo a vibrace svobody. Cítíme se lehce povzneseni a bezstarostní. Archanděl Muriel podává svou jemnou ruku tomu, kdo je připraven otevřít své srdce. Tak je srdeční čakra branou, kterou archanděl Muriel vstupuje. Mnoho lidí neumí otevřít tuto bránu, protože kovový kruh uzamkl přístup. K rozpuštění tohoto kruhu je nejprve zapotřebí hodně důvěry a ticha, vnitřního vhledu, aby se srdce uzdravilo a rozkvetlo jako exotický květ. Archanděl Muriel rozpouští naše váhání před tímto krokem. Jdeme vstříc růžovým dobám a nic neriskujeme, když dovolíme nebeským silám znovu rozpustit vlastními silami ukovaný kruh. Někdy při tom pocítíme krátkou silnou bolest. Důsledkem je rozšíření hluboce uzdravující energie, která zahltí naše celé bytí a našeho Ducha, takže nemůže vzniknout nijaká ničivá, omezující nebo odsuzující myšlenka, která by narušila vnitřní harmonii. Dáváme, aniž bychom váhali a přijímáme vše, co nám chce Božství dát.
   Je-li již jednou vnitřní omezení srdce rozpuštěno, neexistují ani navenek žádné hranice. To je jedno z tajemství, které chrání archanděl Muriel a které zjeví tomu, kdo ze srdce touží po tom, aby byl uzdraven. Přes úroveň srdce získáváme také přístup k bytostem přírodních říší, k elfům, dévům a jiným přírodním duchům, kteří jsou spřízněni s říší andělů. Muriel je archanděl, kterému jsou přírodní duchové podřízeni.Pro duchovní vývoj na Zemi má spojení s přírodními duchy, hlídači přírodních zákonů, a dévy krystalů, drahokamů a rostlin také význam, neboť jsou ve spojení s harmonií srdce. Tak může také jen člověk s otevřeným srdcem navázat kontakt s přírodními duchy a s léčivou silou rostlin. Z přírody, především z rostlin a krystalů, proudí srdeční energie Země. Přijímáme zde léčivou energii, klid, sílu a živou vibraci, která nově nabije naše prázdné batene. Přírodní duchové a archanděl Muriel nás učí pokoře a respektu před zjeveními Světla, skrytými v přírodě. Blaho naše i Země závisí na tomto poznání. Země je živoucím odrazem toho, jak to vypadá v našem srdci a vnitřních prostorách. Kdo se spojí s archandělem Murielem, obdrží duchovní zasvěcení ve formě hlubokého přírodního zážitku, snu nebo ohromného pocitu lásky ke všem bytostem, přirozeně včetně lásky k nám samým.

 

Archanděl Matka Sofie

   Kdysi byla ženská energie vládnoucí silou na Zemi.Před křesťanská doba, nazývaná matriarchát, byla nahrazena patriarchátem - vládou mužského pólu. V matriarchátu byla ženská energie dominantní a vykonávala vládu na Zemi tím, že potlačovala mužskou energii. Nástup patriarchátu znamenal opak, ženská síla byla potlačována a utiskována. Oba principy zažily utrpení skrze svůj protipól, což se projevuje jako trauma v pozemské paměti a jako hluboká jizva v nás samých. Všichni jsme napojeni na kolektivní vědomí Země a v našich emocionálních tělech s sebou neseme naši více než tisíciletou historii.Vytažení karty Sofie připomíná nutnost léčit karmická zranění, vymazat šok ze zemské paměti a vzájemně smířit mužský a ženský pól.Sofie sama připomíná pomstychtivé tažení mužského aspektu tvoření proti ženskému aspektu. V podobenství, které přibližuje její historii, je matkou všech andělů, jež prý chtěla bez mužského přičinění tvořit život, a svou potřebou prozkoumat tajemství stvoření k sobě přitahuje pomstychtivé vášně svých milenců. Ti proti ní vymysleli zlý plán, což nakonec způsobilo její pád do hmoty. Zajatá do těla ženy se stává Sofie obětí tělesného zneužívání a duševního ponižování. Právě tím získává žádoucí vhled do mystérií vesmíru, čímž opět vzestoupí a překoná svou září všechny ostatní anděly svou velikostí a moudrostí.

   Na příkladu tohoto podobenství je okamžitě zřejmé, o co jde ve vyzařování energie archanděla Matky-Sofie, a také o jaká osobní témata se jedná. N a pozemské úrovni vibruje bolest jako hluboká rána. Jaká ženská bytost o sobě může říci, že se jí nikdy nedotkla žádná bolest způsobená mužem. Násilníci se ve skutečnosti stávají obětmi svého hlubokého strachu z ženské prasíly, Bohyně, která ve starých dobách vládla, strachu ze ženské energie, jak je symbolizována Lilit, první ženou Adama. Sofie nám zjevuje vědění o temném aspektu Bohyně (temném Měsíci), která z vášně opustí zamýšlenou cestu a vytvoří ničivé energie, jež nasměruje proti mužství a proti vlastnímu stvoření.Zničí, aby nově vytvořila, podobně jako mnoho žen dojde skrze své pokořování a zkušenosti k novému vědomí.Ze znovu nalezené ženské prasíly mají prospěch také mužské bytosti. Mohou se smířit s vnitřní ženskou částí své bytosti podobně jako celá Země. Jakmile bude umět kolektivní Zemské vědomí vzájemně smířit mužskou a ženskou energii, kdy se vzájemně vymažou role obětí a pachatelů, otevřou se lidstvu nové dveře, za nimiž se skrývá velká moudrost a mystérium stvoření. Z toho bude mít prospěch zvláště věda, která potom přijme svůj ženský protipól a spojí se s duchovními vědami.S rozpouštěním vědomí o ženském pachateli, které se v současné době karmicky uskutečňuje ve vztazích matek ke svým synům, se rozpouští vědomí oběti a vede k pravdě o původu lidských vztahů.Soutěživost, závist nebo žárlivost obou pohlaví jen ukazují, že vnitřně ještě nebylo překonáno zajetí v materiálním světě. Ženské učednictví ještě nebylo dokončeno a Bohyně se ještě nezrodila. Přítomnost ženské energie bude tak dlouho pociťována jako ohrožující, dokud nebude ženský princip v nitru osvobozený a dokonalý.

 

Archanděl Camael

   nás provádí temnou stránkou duše. Tam potkáváme svoje stíny, strachy, naše vlastní zlo, které čeká na vysvobození, přistupujeme až k traumatům a destruktivním jednáním z dřívějších životů, jež nás připoutávají ke kolu znovuzrození. Plni hrůzy se odmítáme dotýkat minulosti, vstoupit na stinné jeviště života, kde je také realizována vůle Boží.

   Temnou moc duše musíme většinou přečkat zcela sami, tak jako Ježíš, když v zahradě getsemanské šel vstříc svému utrpení, zcela bez podpory svých tovaryšů, sám a bez ochrany vydán všanc hrůznému světu. Tato událost by nám měla připomenout také naše vlastní traumata, jež jsme většinou prožili v minulých životech. Kontakt s touto temnou stranou stvoření je aspektem energie archanděla Camaela, energie, která nás však současně posiluje k jejímu překonání, obrací nás ke Světlu a pravdě, vede nás k hlubokým poznatkům, skrze které přesáhneme pozemskou úroveň.Právě prožitím našich traumatických zkušeností jsme duševně a duchovně vyzráli. Mohli jsme v tom najít náš životní úkol a hnáni hlubokým přáním uniknout temnotě, jsme vyvinuli nadlidské schopnosti, které nám nyní pomáhají smířit Světlo a temnotu. Vždy, když se zdá, jako bychom stáli my a svět na pokraji propasti, objeví se zvláštní duše, plné Světla, duše zrozené z prosazující se nadměrné převahy temnoty. Protože ve vesmíru musí být vše v rovnováze, nemůže být temnota mocnější než Světlo. Okamžitě jsou vysílány do světa impulsy, které se postarají o vyrovnání.Archanděl Camael poroučí tak zvaným andělským legiím ničení. Válka, katastrofy, rány osudu, nemoc, chaos a ničení jsou elementy, které opět obnovují rovnováhu, když jsme se z ní sami v sobě a v kolektivu vychýlili. Tak je možno také vysvětlit, že každá vyspělá pozemská kultura se od určitého bodu zase začala chýlit ke svému úpadku.Karma, zákon vyrovnání, existuje z nutnosti nebeské a pozemské rovnováhy. Temno se pouze částečně posouvá před zdroj Světla jako při zatmění slunce. Tak může být duchovní a pozemská moc zneužívána pouze časově omezeně, protože temné energie jsou přitahovány do temnoty a světlé energie vystupují do Světla. Zákon vyrovnání je vždy účinný.Považujme tedy naše zdejší bytí a to, co se nám děje, za akt spravedlnosti, tak aby bylo z naší svobodné vůle zajištěno vyrovnání mezi silami, a neváhejme již uvolnit okovy, jež nás váží k bezmocnosti překonáním nižších pudů. Archanděl Camael je ten, který před námi drží zrcadlo, v němž vidíme svého vlastního démona; ten aspekt v nás, který je také pachatelem a v jehož protikladném doplňku se stáváme obětí. Pozorujeme karmické zápletky a staré rány, naše vlastní dychtěni po moci a dále vidíme ty části, které nám chybí k tomu, abychom se dostali do stavu rovnováhy.

 

Archanděl Bariel

 je vize a vytvoření nového dokonalého světa. V tomto dokonalém světě budou zvířata a všechny ostatní živé bytosti respektovány a ctěny jako oduševnělé bytosti.

   Země je svaté místo. Každá živá bytost, která na ní žije, je také svatá. Každé zrnko prachu je svaté, protože je částí Božího Stvoření a bylo zrozeno z prazákladu všeho života.

   Každé zneužití Stvoření znesvěcením Země a jejích bytostí mění tvář naší planety, zhoršuje životní podmínky a vede k přírodním katastrofám. Nedostatek úcty a chybějící soucítění s ostatními živými bytostmi ústí v jednostrannou fixaci na získávání pozemských majetků.

   Tím, že se člověk chápe jako vědomí oddělené od ostatních živých bytostí, vyřazuje sám sebe z jednoty všeho života. Neváží si sebe ani ostatních a žije proto s vědomím života bez úcty, která má být kompenzována mrtvým majetkem. Archanděl Bariel reprezentuje princip nevyčerpatelné hojnosti, tryskající z lásky a vděčnosti vůči všemu životu.  Učí nás chápat planetu Zemi jako živoucí organismus a nás samé jako části tohoto organismu - chráněné, vším zabezpečené a milované. Volný tok energetických proudů, které řídí archanděl Bariel, vytváří základ pro odpovídající jednání vůči dalším stvořením. Naše láska a soucítění jsou výživou pro kolektivní růst a ovlivňují zjemnění pozemské struktury. Každé utrpení, které naším soucítěním a naším spojením s ostatními živými bytostmi snížíme, teče jako živoucí energie, jako milost a naplnění zpět k nám.Archanděl Bariel posiluje cit a vnímání ostatních forem života. Učí nás například rozumět zpěvu velryb srdcem.Velryba je silové zvíře, skrze které vysílá archanděl Bariel svá poselství světu. Může tě také zavést k tvému silovému zvířeti, pokud si to budeš přát.

 

Archanděl Rafael

léčí srdce a duši,regeneruje a omlazuje, podporuje intuici

 

Archanděl Michael

žít v souladu s Božím plánem,zbavuje starých vzorců chování,spojení sféry andělů a člověka

 

Archanděl Gabriel

pomáhá probouzet se do světla jasnosti a moudrosti, která odstraňuje pouta strachu a osvobozuje nás,pomáhá věnovat pozornost vnitřnímu světu

 

Archanděl Jofiel

podporuje překonávání potíží pramenící z pocitu nedostatečnosti,posiluje důvěru v ženský intuitivní princip v nás,pomáhá překonat posuzování a odsuzování

 

Archanděl Uriel

probouzí duchovní sílu,pozvedá spirituální vědomí,dodává energii,ochraňuje tělo a ladí ho s duší a duchem,uvádí v soulad hmotu a duchovno,podporuje komunikaci

 

Archandělé a dny v týdnu

Den v němž přicházíme na svět nám hodně napoví, jací jsme, jak budeme putovat na své životní cestě a jak naplníme svůj životní osud. Ti, kteří se hlouběji zabývají anděly, ví, že každý den v týdnu náleží jednomu andělovi, jenž v něm vládne a tak i působí na všechny osoby v tomto dni zrozené. Jsou to nejvyšší archandělé - Gabriel, Uriel, Michael, Zadkiel, Anael, Samael a Rafael. Každý anděl emanuje svoji specifickou energií a jako ochránce příslušného dne pak usnadňuje svým zrocencům jejich často nelehkou cestu životem a jemně je obdarovává určitými povahovými vlastnostmi.

Podívejte se podle dne, v němž jste se narodili, který anděl nad Vámi rozprostírá svá křídla a pomáhá Vám s překonáváním životních překážek a dosahováním životních cílů.

 

Vládce pondělí je Gabriel

Prvnímu dni v týdnu vládne Gabriel, anděl dobrých zpráv. Osoby narozené od jeho křídly jsou půvabné, laskavé i přizpůsobivé. Činnostem, které vykonávají, věnují veškeré úsilí a nadšení. Jsou to lidé šetrní s potřebou mít vždy v rezervě nějaké úspory. Často se věnují různým druhům sběratelství, mají dobrou paměť a rádi se chlubí tím, že si pamatují i detaily dávno uplynulých událostí. Jejich povaha je rozmarná až vypočítavá, romantická a často i s určitou dávkou přehánění. Osoby z prvního dne v týdnu velice touží po oddanosti svých přátel. V lásce pak oceňují jemnost, soucit a nikdy nemohou odpustit zradu.

 

Vládce úterý je Uriel

Osoby narozené v úterý má pod svými křídly anděl Uriel. Tito lidé vyzařují vnitřní energií, nade vše si cení svobodu a nezávislost. Nesnášejí omezování, což je nasměrovává k vedoucímu postavení jak v zaměstnání, tak i v rodině a mezi přáteli. Vyznačují se dobrými schopnostmi v jakékoliv oblasti, rovněž mají velice silnou vůli. To jim umožňuje hrát přední a důležitou roli v životech druhých. Jejich výrazná vnitřní energie může u nich vyvolávat nervové napětí, vedoucí až k extrémnímu počínání. Ve vztahu ke svým milovaným jsou nekritičtí až zaslepení. Od druhých však vyžadují věrnost, upřímnost a naprostou poslušnost.

 

Vládce středy je Michael

Osoby narozené ve středu ochraňuje anděl Michael. Jsou to lidé, kteří se umí dokonale přizpůsobit prostředí, jsou obratní. Jejich myšlení je analytické a díky tomu zvládnou každou záležitost předem si dobře promyslet a vnímat její klady i zápory. Jsou schopni rychleji než jiné osoby dojít k tomu nejvhodnějšímu závěru. Doslova si libují v náhlých a výrazně kontrrastních změnách. Mají smysl pro humor a ve vztahu k jiným lidem jsou srdeční. Snadno navazují nové známosti nejen v soukromí, ale i v pracovní oblasti. Při diskusích se cítí jako ryba ve vodě. Jejich zájmy jsou široké a upoutává je vše, co se kolem nich děje. Nepříjemně snášejí monotónnost v partnerském či manželském vztahu.

 

Vládce čtvrtku je Zadkiel

Pod křídly anděla jménem Zadkiel se lidé narození ve čtvrtek vyznačují schopností předvídání, dobrou intuicí a dokonce až darem prorockým. Jsou veselé, optimistické povahy a často mluví více než by bylo vhodné. Nelze se proto na ně hněvat, neboť jsou ve své podstatě otevření, poctiví, šlechetní a tolerantní ve vztahu k těm, s nimiž spojili svůj život. Často se u nich projevují sklony k filozofování. Jsou vnímaví vůči utrpení druhých. Milují děti a zvířata. V lásce jsou věrní, velice se cení dobrého a klidného rodinného zázemí.

 

Vládce pátku je Anael

Anděl Anael pečuje o ty, kteří se narodili v pátek. Jsou to osoby rovnovážné s výraznou potřebou spravedlnosti, harmonie a pořádku. Mají dokonalé schopnosti pro práci diplomatickou, či tam, kde je potřeba zvládat strategické postupy. Jsou citliví na vše, co se kolem nich děje, přitom jsou schopni chladnokrevně posuzovat i odsuzovat jiné osoby a události. Vyznačují se upřímností a laskavostí. Dokážou velice hluboce milovat. Vyhýbají se násilí, konfliktům a jakýmkoliv nesrovnalostem. Ve finančních záležitostech jsou opatrní. Celkově jsou poněkud roztržití a tak řešení náročnějších případů vždy odkládají na pozdější dobu.

 

Vládce soboty je Samael

Ochráncem osob narozených v sobotu je anděl Samael. Tito lidé nesnášejí, když jim někdo zasahuje do jejich osobního života. Touží být nezávislými a zcela samostatnými. Umí ocenit logické myšlení stejně, jako moudré názory a zásady. Jsou spíše vážní, uzavření do sebe, ale dokáží být věrnými přáteli a splnění daného slova je pro ně prioritní. Libují si v poskytování rady a pomoci těm, které milují. Netolerují pochlebování, faleš a nápadné demonstrování citů na veřejnosti. Příliš jim nesedí novoty, nejlépe se cítí v tradičních ustálených poměrech. Málokdy se projevují na veřejnosti, takže mohou působit dojmem osob lhostejných, chladných a nedůvěřivých. Často mohou podléhat rozličným komplexům.

 

Vládce neděle je Rafael

O nedělní zrozence pečuje Rafael, anděl, který rád cestuje. Jsou to lidé, kteří mají silný smysl pro humor a jejich nálady podléhají rychlým změnám. Působí dojmem osob silných a dynamických, ale ve svém nitru podléhají častým pochybnostem. Snaží se být pro ostatní užitečnými a pomáhat, jak je to jen možné. Cítí, že se narodili pro naplnění vyšších cílů a obvykle tzv.vyčnívají z davu, tj.převyšují tam, kde ostatní "plují v jednotném proudu". Jejich přirozeností je vynikat nad ostatními a vnucovat jim své názory. Přitom však to jsou osoby milující a srdečné. Své pocity se snaží projevovat co nejpůvabněji.

 

 

Zdroj : http://blog.lide.cz/evamarvanova/uvod/

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář